EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja
GEOFIZIKA
( 2. STOPNJA / MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI )
Informacije

Fakultetna stran

Študijske obveznosti drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Geofizika obsegajo v vsakem od dveh letnikov po 60 kreditnih točk po ECTS (v vsakem semestru 30 kreditnih točk), tako da skupen obseg študijskih obveznosti znaša 120 kreditnih točk po ECTS.

Predstavitev študijskega programa