EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja
GRADBENIŠTVO
( 1. STOPNJA / UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI )
Informacije

Fakultetna stran

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Gradbeništvo traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Študijski program ne vključuje smeri. V 6. semestru študija so izbirni predmeti organizirani v 5 modulih: Hidrotehnika, Komunala, Konstrukcije, Promet in Stavbarstvo.

Predstavitev študijskega programa

Predmeti na študiju pri katerih sodelujejo naši učitelji
Železnice (Izbirni predmeti)
Prometno inženirstvo (Izbirni predmeti)
Geografski informacijski sistemi (Izbirni predmeti)
Infrastrukturni sistemi (Izbirni predmeti)
Ceste, 3.let./V.sem.