EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja
OPERATIVNO GRADBENIŠTVO
( 1. STOPNJA / VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI )
Informacije

Fakultetna stran

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Študijski program vključuje v 6. semestru izbirne module Konstruktiva, Organizacija, Promet in Splošni modul.

Predstavitev študijskega programa

Predmeti na študiju pri katerih sodelujejo naši učitelji
GIS in prostorske evidence , 1.let./II.sem.
Uvod v gradbeništvo , 1.let/I.sem.
Projektiranje in gradnja cest , 2.let./III.sem.
Promet (Modul PROMET), 3.let./VI.sem.
Inteligentni transportni sistemi (Modul PROMET), 3.let./VI.sem.
Projektiranje in gradnja železnic (Modul PROMET), 3.let./VI.sem.
Geotehnika prometnic (Modul PROMET), 3.let./VI.sem.