EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja
MAGISTERSKE NALOGE
Naslov Avtor Mentor Leto
zagovora
Status
Osnovni kriterij pri izbiri postopka in dimenzioniranju voziščnih konstrukcij in ojačitvi cest Aleš Hočevar prof.dr. Janez Žmavc 2002 končana
Varianta P - alternativna trasa hitre proge med Italijo in Ljubljano Matija Jerman prof.dr. Bogdan Zgonc 2003 končana
Povečanje hitrosti na obstoječih progah z aplikacijo na progi Ljubljana - Maribor Ljubo Žerak prof.dr. Bogdan Zgonc 1997 končana
Inteligentna video detekcija v cestnem prometu Robert Rijavec prof. dr. Tomaž Kastelic 2000 končana
Spremljanje učinkov ukrepov prometne politike Jure Kostanjšek izr. prof. dr. Tomaž Kastelic 2003 končana
Osnove za določitev dinamike vlaganj v izgradnjo državnega kolesarskega omrežja Polonca Andrejčič Mušič izr. prof. dr. Tomaž Kastelic 2003 končana
Analiziranje prometne varnosti s pomočjo računalniško podprtega informacijskega sistema Bojan Strah, u.d.i.g. dr. Marijan Žura 1995 končana
Zagotavljanje kakovosti pri vodenju investicijskih projektov s predlogom modela nadzora nad gradnjo avtocest Igor Okorn doc.dr. Dušan Zupančič 2001 končana
Uvajanje sistema zagotavljanja kakovosti na področju organizacije vzdrževanja stanovanjskih zgradb Aleksander Srdić doc.dr. Dušan Zupančič 1998 končana
Organiziranje projektnih okolij za doseganje ciljev gradbenih projektov v izvajalskih podjetjih Tanja Mahne doc.dr. Dušan Zupančič 2002 končana
Presoja dogajanja kategorijsko odvisnih voznih pogojev na dvopasovnih cestah Gregorc Helena doc.dr. Alojzij Juvanc 2004 končana