EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja
IZDELAVA IDEJNE ŠTUDIJE ZA MOŽNO AVTOCESTNO POVEZAVO MED ITALIJO IN HRVATSKO NA SMERI MED DIVAČO IN JELŠANAMI Z UPOŠTEVANJEM PROMETNIH POTREB ILIRSKOBISTRIŠKEGA PROSTORA (BRKINOV)
Tip:  diplomska naloga
Vrsta študija:  univerzitetni študij
Status:  končana
Leto zagovora:  1997
Avtor:  Tomaž Pogačnik
Mentor:  doc.dr. Alojzij Juvanc