EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja
ANALIZIRANJE PROMETNE VARNOSTI S POMOČJO RAČUNALNIŠKO PODPRTEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Tip:  magistrska naloga
Vrsta študija:  podiplomski študij
Status:  končana
Leto zagovora:  1995
Avtor:  Bojan Strah, u.d.i.g.
Mentor:  dr. Marijan Žura
Somentor:  ---
Komentor:  ---
Povzetek:  Strokovnjaki s področja prometa in cest so na področju prometne varnosti zadolženi za ugotavljanje, analiziranje in odpravljanje vzrokov prometnih nezgod. Ali lahko del krivde za nezgodno dogajanje pripišejo cesti je mogoče ugotoviti le, na podlagi kvalitetne in zanesljive baze podatkov o prometnih nezgodah, prometu, karakteristikah cest in okolju. Obseg podatkov, ki jih je potrebno obdelati pa vsekakor zahteva računalniško podporo. Ceste, cestna oprema in prometne nezgode so elementi prostora. Poleg prostorske lokacije vsebujejo tudi opisne podatke. Za obvladovanje prostorskih podatkov pa obstajajo v svetu razviti geografski informacijski sistemi. Z njimi lahko te podatke kvalitetno grafično predstavimo in izvajamo prostorske analize. Zaradi svoje definicije so osnova računalniško podprtega informacijskega sistema za analiziranje prometne varnosti. S pomočjo dodatno izdelanega modula za analiziranje opisnih podatkov lahko enostavno povezujemo podatke o prometnih nezgodah s podatki o karakteristikah cest, izračunamo različne stopnje prometne varnosti ali poiščemo nevarna mesta na cestni mreži.
Predstavitev:  ZAGOVOR.pdf