EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja
HIGHWAY DESIGN AND MAINTENANCE PROGRAM – HDM-3
Tip:  diplomska naloga
Vrsta študija:  visoki strokovni študij
Status:  končana
Leto zagovora:  1991
Avtor:  Bojan Strah
Mentor:  dr. Tomaž Kastelic
Somentor:  dr. Marijan Žura
Komentor:  ---
Povzetek:  Cestno transportna mreža je pomemben faktor ekonomskega in socialnega razvoja držav. Gradnja in vzdrževanje cest sta velika deleža nacionalnega dohodka, zato je pri upravljanju z cestami potrebno izvajati pametno politiko. Za razne odločitve so nam danes na voljo mnogi sistemi in modeli za upravljanje z cestami. Eden izmed njih je HDM-III, s pomočjo katerega primerjamo ocene stroškov in ekonomska vrednotenja različnih gradbenih in vzdrževalnih posegov, pri  različnih časovnih strategijah, bodisi za en odsek (link), več odsekov ali pa cestno mrežo. Za različne alternative vzdrževanja in različne diskontne stopnje, dobimo rezultat, na osnovi katerega se odločimo za neko alternativo: IRR - interno stopnjo donosnosti, NSV - neto sedanjo vrednost in koristi po prvem letu. V primeru uporabe HDM-a, v povezavi z Expenditure Budgeting Model-om (EBM), dobimo kot rezultat minimalne skupne diskontirane stroške ali pa maximalno neto sedanjo vrednost, pod danimi finančnimi pogoji za skupino odsekov, na katerih se izvajajo določeni gradbeni in vzdrževalni posegi.