EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja
CESTA MED IDRIJO IN VRHNIKO - IDEJNA ŠTUDIJA
Tip:  diplomska naloga
Status:  končana
Leto zagovora:  2006
Avtor:  Animarija Ćosić
Mentor:  doc. dr. Alojzij Juvanc
Somentor:  asist. mag. Robert Rijavec
Povzetek: