EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja
NAČRTOVANJE CESTNIH NAPRAV IN OPREME
Tip:  diplomska naloga
Vrsta študija:  visoki strokovni študij
Status:  v delu
Avtor:  Aleš Pantar
Mentor:  doc. dr. Alojzij Juvanc
Somentor:  asist. mag. Robert Rijavec
Povzetek: 
  • vrste: jaški, naprave za vzdolžno odvodnjavanje (koritnica, mulda), naprave za prečno odvodnjavanje (prepusti), robniki, ograje (varovalne, varnostne, ...), smerniki, zapornice, podporni in oporni zidovi, drogovi javne razsvetljave in še kaj
  • poudarek na risanju oziroma zbiranju detajlov v elektronski obliki