EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja
RETROREFLEKSIVNOST HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE IN TALNIH OZNAČB
Tip:  diplomska naloga
Vrsta študija:  visoki strokovni študij
Status:  končana
Leto zagovora:  2007
Avtor:  Matevž Furlan
Mentor:  doc. dr. Alojzij Juvanc
Somentor:  asist. mag. Robert Rijavec
Povzetek: 

Živimo v času, ko je hitrost vodilo napredka in učinkovitost. V cestnem prometu je zato izbira pravilne prometne signalizacije in opreme pomembna zaradi učinkovitega zagotavljanja hitrega poteka prometa, njegove varnosti in nenazadnje tudi ekonomičnosti.

V diplomskem delu sem predstavil vpliv človeškega faktorja na zaznavnost, ki je glavno vodilo tudi pri izbiri in postavitvi signalizacije. Podrobno sem opisal svetlobno odbojnost in zagotavljanje retrorefleksije v različnih vremenskih in dnevnih pogojih.

Z vse večjimi zahtevami glede prometne varnosti in varčnosti se je razvijala tudi tehnologija materialov za talne označbe. Zato sem predstavil vrste talnih označb in postopke apliciranja.

Prikazal sem tudi postopke ugotavljanja skladnosti proizvodov s standardi, ki jih morajo dosegati te označbe.

V zaključku sem primerjal stroške uporabe različnih tipov označb z vidikov retrorefleksije, dobe trajanja in zastojev, ki se pojavljajo zardi del na vozišču.