EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja
VPLIV ODSEVNOSTI PROMETNIH ZNAKOV NA PROMETNO VARNOST
Tip:  diplomska naloga
Vrsta študija:  UNI, VSŠ
Status:  končana
Leto zagovora:  2007
Avtor:  Aljaž Hude
Mentor:  doc. dr. Alojzij Juvanc
Somentor:  asist. mag. Robert Rijavec
Povzetek: 

Prometni znaki predstavljajo osnovno komunikacijo med cesto in voznikom. Informirajo nas o pogojih vožnje in morajo zagotavljati varno in prijetno vožnjo tako podnevi kot tudi ponoči. Sodobna prometna signalizacija je lahko ponoči dobro vidna z uporabo odsevnih materialov ali pa z njeno osvetlitvijo. V diplomskem delu sem opisal vplive na vidljivost prometnih znakov z namenom, da bi nakazal kakšne vrste znakov voznik dejansko potrebuje za varno vožnjo v določenih situacijah. Predstavil sem predpise nekaterih evropskih držav pri določanju minimalnega nivoja retrorefleksije in jih primerjal z našo zakonodajo. Narejena je študija v kateri sem skušal ugotoviti ali visokoodsevni znaki za nevarnost v primerjavi z navadnimi kakorkoli vplivajo na zmanjšanje hitrosti voznikov. Na treh potencialno nevarnih točkah v Ljubljani sem najprej meril povprečne hitrosti vozil pri obstoječi signalizaciji, nato pa sem po zamenjavi starih prometnih znakov in tabel za usmerjanje z novimi z visokoodsevnimi lastnostmi meritve ponovil ter na koncu napravil analizo rezultatov.