EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja
PREMIČNE VARNOSTNE OGRAJE
Tip:  diplomska naloga
Vrsta študija:  visoki strokovni študij
Status:  končana
Leto zagovora:  2007
Avtor:  Rok Čokl
Mentor:  doc. dr. Alojzij Juvanc
Somentor:  asist. mag. Robert Rijavec
Povzetek: 

Razvoj in življenjski ritem nas bo slej ko prej pripeljal do točke, ko bomo morali razmišljati o bolj učinkovitem izkoriščanju obstoječih cest ter o boljšem varovanju človeškega življenja na območju vzdrževalnih del na cesti. O tej temi lahko začnemo razmišljati že sedaj in ne šele, ko bo prepozno.

V diplomski nalogi so predstavljeni različni sistemi premičnih varnostnih ograj in njihova razdelitev glede na njihov namen oz. uporabo. Predstavljeni so tudi primeri uspešne prakse v svetu, ter primeri, kje in kako bi premične varnostne ograje lahko uporabili v Sloveniji.