EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
Osnovni podatki
Predstavitev inštituta
Področja dela
Zaposleni
Kje smo

PREDSTAVITEV INŠTITUTA


O INŠTITUTU

Prometnotehniški inštitut deluje v okviru Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki je članica Univerze v Ljubljani. Inštitut oziroma njegovi člani izvajajo pedagoško dejavnost v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Ostalo delovanje samega inštituta pa je usmerjeno k izvajanju znanstveno-raziskovalnih in strokovnih projektov na področju prometnega inženirstva. Prometnotehniški inštitut opravlja svojo dejavnost na sedežu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

ORGANIZIRANOST INŠTITUTA
Organiziranost inštituta in način delovanja opredeljujeta »Statut Univerze v Ljubljani« in »Pravila FGG«. Inštitut vodi predstojnik ob pomoči svojega namestnika. Svojega predstavnika ima tudi v senatu fakultete. Člani inštituta, ki izvajajo pedagoško dejavnost na dodiplomskem in podiplomskem študiju se delijo na visokošolske učitelje in sodelavce, preostali člani so znanstveni in strokovni sodelavci. Inštitut ima tudi tajništvo, ki pokriva področje administrativnih zadev.  Za izvajanja znanstveno-raziskovalnih in strokovnih projektov se sproti oblikujejo delovne skupine, sestavljene iz vodje projekta ter članov (notranjih in zunanjih) delovne skupine, ki so mu v sklopu posameznega projekta organizacijsko podrejeni.

POSLANSTVO
Prometnotehniški inštitut izvaja pedagoško delo na prometni smeri dodiplomskega in podiplomskega študija FGG, poleg tega pa izdeluje znanstveno-raziskovalne in zahtevne strokovne projekte s posameznih področij prometnega inženirstva, ter skrbi za prenos izsledkov svojih raziskav in dela ter raziskav v tujini v prakso.

VIZIJA
S kakovostnim opravljanjem pedagoškega dela, ki ga izvajajo vrhunski pedagogi si želimo povečati ugled inštituta doma in v tujini. Naš cilj je postati vodilna slovenska znanstveno-raziskovalna organizacija s področja prometnega inženirstva in se vključiti v mednarodne raziskovalne projekte. Na strokovnem področju želimo postati iskana ustanova za izvajanje zahtevnih strokovnih nalog.

STRATEŠKI CILJI
Na področju pedagoškega dela:
▪           povečati kakovost pedagoškega dela;
▪           zagotavljati ustrezno izobražene kadre glede na potrebe gospodarstva;
▪           usposobiti lastne kadre za pedagoška področja, ki jih ne pokrivamo in
▪           sodelovati in se povezovati s tujimi univerzami.

Na področju znanstveno-raziskovalnega  dela:
▪           stalno izvajati raziskave in razvoj na ključnih znanstveno-raziskovalnih področjih;
▪           vključiti se v mednarodne raziskovalne projekte in
▪           objavljati v mednarodno priznanih revijah.

Na področju strokovnega dela:
▪           postati stalni recenzent za študije in projekte na izbranih področij;
▪           pridobiti stalne konzultantske pogodbe z domačimi naročniki;
▪           izvajati zahtevne strokovne projekte in
▪           pridobiti strateškega partnerja za razvoj programske opreme.