EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja

Fakultetna stran

Študijske obveznosti drugostopenjskega magistsrskega študiskega programa Okoljsko gradbeništvo obsegajo v vsakem od dveh letnikov 60 kreditnih točk po ECTS ( v vsakem semestru 30 kreditnih točk), tako da skupen obseg študijskih obveznosti zanša 120 kreditnih točki po ECTS.

Predstavitev študijskega programa