EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja

Fakultetna stran

Magistrski študijski program Gradbeništva druge stopnje traja 2 leti (4 semestri) in obsega skupaj 120 kreditnih točk. Študijski program vključuje smeri: Gradbene konstrukcije, Hidrotehnično inženirstvo, Komunalni inženirstvo, Organizacija - Informatika, Prometno inženirstvo. Znotraj smeri Gradbene konstrukcije so predmeti organizirani v štirih modulih: Interdisciplinarni projektni študij računalniško podprtega projektiranja konstrukcij, Masivne konstrukcije, Jeklene konstrukcije in Geotehnika. V obsegu enega semestra je predviden mednarodni magistrski modul Inženirsko modeliranje, ki se v celoti izvaja v tujem jeziku in ga neposredno vpišejo tuji študenti.

Predstavitev študijskega programa