EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
Predstavitev
Splošno o BCP
Verzije BCP
Podpora uporabnikom
Šolanje uporabnikov
  Pregled prijav
BCP za Windows7/Office 2007
Obrazca o izdatkih
Pogosta vprašanja in težave

Občine so letno do 15.5. dolžne posredovati DRSC, poleg podatkov BCP, tudi podatke o izdatkih na občinskih javnih cestah, in sicer

- stroške rednega vzdrževanja,
- stroške investicijskega vzdrževanja,
- stroške upravljanja z občinskimi cestami


in sicer ločeno v naselju/izven naselja ter ločeno LC/JP.


Download obrazcev