EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
Predstavitev
Splošno o BCP
Verzije BCP
Podpora uporabnikom
Šolanje uporabnikov
  Pregled prijav
BCP za Windows7/Office 2007
Obrazca o izdatkih
Pogosta vprašanja in težave

SPLOŠNO O BCP

Program »Banka cestnih podatkov« (BCP) je namenjen vodenju, analiziranju in posredovanju podatkov o občinskih javnih cestah.

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur.l. RS, 1997/49) nalaga občinam vodenje in posredovanje podatkov o občinskih javnih cestah in objektih na njih.

Prometnotehniški inštitut je konec leta 1997 in v začetku leta 1998 za naročnika, Direkcijo Republike Slovenije za ceste (DRSC), izdelal računalniški program Banka cestnih podatkov za občinske javne ceste, ki je prirejena verzija podobnega programa, ki ga uporablja DRSC za državne ceste.

Računalniški program BCP uporabljajo vse slovenske občine.


POSREDOVANJE PODATKOV NA DRSC

Občine so dolžne redno letno, do 15.5., posredovati ažurirane podatke BCP na Direkcijo za ceste RS, hkrati s podatki o izdatkih za občinske ceste.

Podatki BCP se posredujejo v obliki prenosne datoteke  Pxxx_yymmdd.j2, ki jo zgenerira program BCP ter odloži na mapo c:\projekti\obcp2\rel\prenos\

Datoteko se posreduje na elektronski naslov bcpobc@gov.si.

Podatki o izdatkih se posredujejo na dveh predpisani obrazcih o izdatkih 2b in 5, ki ju dobite tukaj.